Ottova-encyklopedie- logo

Ottova encyklopedie

Ottova encyklopedie obecných vědomostí® ve formě této aplikace je „mobilní reinkarnací“ Ottových slovníků naučných. Obsahuje kompletní texty 28 svazků Ottova slovníku naučného z let 1888 – 1909 a 12 svazků Ottova slovníku naučného nové doby z let 1930 – 1943. Celkem téměř 250.000 hesel doprovázených více než 7.000 obrázky. Celý příspěvek